Sản Phẩm

DUONGLED50W

Đèn Đường LED 50W

Công suất 50W
990.000 
DUONGLED100W

Đèn Đường LED 100W

Công suất 100W
1.670.000 
DUONGLED150W

Đèn Đường LED 150W

Công suất 150W
2.370.000 
DUONGLED200W

Đèn Đường LED 200W

Công suất 200W
3.190.000 
PHALED20W

Đèn Pha LED 20W

Công suất 20W
500.000 
PHALED30W

Đèn Pha LED 30W

Công suất 30W
545.000 
PHALED50W

Đèn Pha LED 50W

Công suất 50W
670.000 
PHALED100W

Đèn Pha LED 100W

Công suất 100W
1.210.000 
DLIGHTDD7WVB
138.000 
DLIGHTDD7WVV
138.000 
DLIGHTDOB7WVB
86.000 
DLIGHTDOB7WVV
86.000 
LEDRR10W

Đèn LED Ray Rọi 10W

Công suất 10W
89.000 
LEDRR20W

Đèn LED Ray Rọi 20W

Công suất 20W
168.000 
LEDRR30W

Đèn LED Ray Rọi 30W

Công suất 30W
290.000 
470.000 
TUYPBN20W
210.000 
TUYPBN40W
280.000 
TUYPTT20W
80.000 
30.000