Đèn ngoài trời

DUONGLED50W

Đèn Đường LED 50W

Công suất 50W
990.000 
DUONGLED100W

Đèn Đường LED 100W

Công suất 100W
1.670.000 
DUONGLED150W

Đèn Đường LED 150W

Công suất 150W
2.370.000 
DUONGLED200W

Đèn Đường LED 200W

Công suất 200W
3.190.000 
PHALED20W

Đèn Pha LED 20W

Công suất 20W
500.000 
PHALED30W

Đèn Pha LED 30W

Công suất 30W
545.000 
PHALED50W

Đèn Pha LED 50W

Công suất 50W
670.000 
PHALED100W

Đèn Pha LED 100W

Công suất 100W
1.210.000