Đèn Trang Trí

LEDRR10W

Đèn LED Ray Rọi 10W

Công suất 10W
89.000 
LEDRR20W

Đèn LED Ray Rọi 20W

Công suất 20W
168.000 
LEDRR30W

Đèn LED Ray Rọi 30W

Công suất 30W
290.000 
470.000